- SERVICES -

USEFUL LINKS & PUBLICATIONS

Useful Links;

http://www.tmkt.gov.tr/
http://www.unece.org/trans/welcome.html

The main legislation relating to the carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and Sea are as follows:


International Regulations;

ADR 2017_EN
ADR 2017_TR

RID 2017_EN
RID 2017_TR

IMDG CODE Cilt 1
IMDG CODE Cilt 2


National Regulations;

ROAD 1_Karayolu Taşıma Kanunu
ROAD 2_Karayolu Taşıma Yönetmeliği

ROAD 3_Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
ROAD 4_Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yol Kenarı Denetimleri Genelge
ROAD 5_Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
ROAD 6_Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ


RAIL 1_Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
RAIL 2_Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 

RAIL 3_Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi

SEA 1_Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
SEA 2_Tehlikeli Madde Rehberi Hazırlama Talimatları
SEA 3_Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
SEA 4_Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge
SEA 5_Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

AIR 1_Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi
AIR 2_Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge